SPSS đang ngày càng phổ biến tại các trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam. Gần như những đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn cấp độ sinh viên, thạc sĩ hiện nay đều yêu cầu đưa SPSS vào phân tích định lượng.
Các tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS được chia sẻ ở thời điểm hiện tại đa phần thiên về kiến thức lý thuyết và ít hướng dẫn áp dụng trực tiếp phục vụ cho việc làm luận văn, đề tài khoa học. Điều này khiến các bạn sinh viên, các bạn làm nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, làm quen với SPSS thực hành.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS 20
“Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 – Áp dụng làm bài luận văn, nghiên cứu” là tài liệu được biên soạn bởi Phạm Lộc, quản trị viên của website www.phamlocblog.com. Nội dung tài liệu đi vào các phần chính khi thực hiện một bài nghiên cứu, từ bước xác định đề tài, lập bảng câu hỏi, chọn cỡ mẫu đến các phân tích định lượng nhằm đi đến những giải pháp cho vấn đề cần nghiên cứu.
Các lý thuyết, tiêu chí kiểm định/phân tích được tác giả trích nguồn ở phần cuối mỗi trang. Các bạn khi trình bày bài, nên đưa phần dẫn nguồn vào để bài luận tăng tính thuyết phục. Nếu bạn quan tâm chuyên sâu, có thể tìm các tài liệu này đọc để mở rộng kiến thức. Nếu bạn nào chưa có phần mềm SPSS 20 có thể tải ở đây.
Tài liệu này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí đến bạn đọc, đặc biệt là các bạn đang làm đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn hay khóa luận tốt nghiệp. Các phần hướng dẫn được biên soạn tương đối chi tiết để các bạn có thể tự học SPSS các phần cơ bản phục vụ luận văn.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS này được biên soạn chủ yếu dựa trên 2 bộ sách. Bộ thứ nhất là Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài chính, Tái bản lần 2. Bộ thứ hai là Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 1 – Tập 2, NXB Hồng Đức. Bộ thứ ba là Hair & ctg (2009,116), Multivariate Data Analysis, 7th Edition.HÌNH ẢNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS


huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog

huong dan su dung spss 20 phamlocblog


TẢI VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS

– Nội dung tài liệu “Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 – Áp dụng làm bài luận văn, nghiên cứu”  được biên soạn dựa trên kiến thức của tác giả, các tài liệu sách báo Tiếng Việt tham khảo, biên dịch từ tài liệu nước ngoài, do vậy sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định.
Tác giả lưu ý, đây chỉ là một nguồn tài liệu tham khảo, không có bất kỳ cá nhân/tổ chức uy tín nào kiểm duyệt nội dung tài liệu này.
– Hướng dẫn trong tài liệu này áp dụng cho các phiên bản SPSS 20, 21, 22, 23.
(Hiện tại link tài liệu đã bị Google xóa, sẽ update trong thời gian sau)

Tài liệu này không có file dữ liệu thực hành. File thực hành mình chỉ hỗ trợ trong tài liệu có phí. Các bạn có thể tham khảo phiên bản có phí của tài liệu ở đây.

Link trực tiếp đến phần đặt mua tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS 26 có phí: 

Đánh giá
Admin
Admin

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *