DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

Chính sách chỉnh sửa

Chính sách hỗ trợ chỉnh sửa, bảo hành sản phẩm – dịch vụ của DVS

1. Thông tinh chính sách

1.1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ và sau khi kết thúc dịch vụ, có khả năng phát sinh những yêu cầu điều chỉnh từ bạn, từ giảng viên/hội đồng chấm bài. Do vậy, DVS vẫn hỗ trợ bạn trả lời các thắc mắc trong phạm vi kiến thức cũng như chỉnh sửa lại bài đến khi bạn hoàn tất bài luận, bài nghiên cứu.

1.2. Với những yêu cầu chỉnh sửa cơ bản DVS sẽ hỗ trợ miễn phí trong 2 lần. Trường hợp những yêu cầu chỉnh sửa cần xử lý lại phần lớn dữ liệu nhóm sẽ tính thêm một khoản phí phát sinh tùy mức độ điều chỉnh (dao động tầm 30%-50% chi phí gói xử lý). Cụ thể các hỗ trợ nào mất phí/không mất phí, nhóm sẽ báo chi tiết với bạn trước khi tiến hành chỉnh sửa. Các thay đổi phổ biến sẽ cần xử lý lại bài từ đầu: thay đổi bảng câu hỏi, thay đổi mô hình, thay đổi chiều giả thuyết nghiên cứu, thay đổi cỡ mẫu, thay đổi mean… Nếu phát sinh các điều chỉnh thay đổi hoàn toàn bản chất mô hình nghiên cứu, bảng hỏi, chi phí điều chỉnh sẽ tính như một gói xử lý mới.

1.3. Thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách chỉnh sửa là sau khi DVS gửi kết quả xử lý ở dạng file PDF (bước 5 trong Quy trình làm việc). Chính sách chỉnh sửa có hiệu lực đến khi bạn hoàn thành và kết thúc bài nghiên cứu.

2. Thời gian áp dụng

– Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, Xử Lý Định Lượng sẽ gửi bạn đường dẫn bài giới thiệu Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa này. Việc đã gửi đường dẫn cho bạn đồng nghĩa bạn đã xem, hiểu rõ và chấp nhận các chính sách của dịch vụ.

– Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa được cập nhật vào ngày 01/03/2024 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 02/03/2024 trở đi cho đến khi có cập nhật mới.

5/5 - (1 vote)