DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

EFA SPSS

Kiểm định Harman’s one-factor bằng EFA trong SPSS

Kiểm định Harman’s one-factor (kiểm định đơn nhân tố Harman) là một công cụ phổ biến để phát hiện hiện tượng sai lệch phương pháp chung CMB (Common Method Bias) hoặc phương sai phương pháp chung CMV (Common Method Variance).  1. Common Method Variance (CMV), Common Method Bias (CMB) là gì? CMB hay CMV (sau đây sẽ […]

CFA EFA

Sự giống nhau và khác nhau giữa EFA và CFA

Bài viết này sẽ tập trung đi vào giải thích sự giống và khác nhau giữa EFA và CFA trên lý thuyết thống kê và thực tế ứng dụng. EFA (Exploratory Factor Analysis) là phân tích nhân tố khám phá, CFA (Confirmatory Factor Analysis) là phân tích nhân tố khẳng định. Từ tên gọi đã […]

EFA SPSS

Hệ số tải Factor Loading trong phân tích EFA

Hệ số tải nhân tố (hay còn gọi là trọng số nhân tố) có thể hiểu là mối tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Trị tuyệt đối hệ số tải của biến quan sát càng cao, nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược […]

EFA SPSS

Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong EFA

Khi phân tích nhân tố khám EFA, một số trường hợp hệ số tải nhân tố âm xuất hiện. Và sau khi tìm hiểu các bài luận phân tích trên Internet, bạn thấy rằng phần lớn đều là hệ số tải dương, bạn đang hoang mang có phải số liệu của mình đang gặp vấn […]

  • 1
  • 2