DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

AMOS AVA SEM

Phân tích SEM biến bậc hai (second order) trên AMOS

Trong bài Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS chúng ta đã hiểu được khái niệm biến bậc hai trong SEM, cách biểu diễn trên diagram và phân tích CFA. Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đi tới phần phân tích SEM biến bậc hai trên AMOS. 1. Biến bậc […]

AMOS SEM

Giới thiệu về mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Phân tích thống kê đã và đang là một công cụ thiết yếu cho các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trong hơn một thế kỷ qua. Ứng dụng của phương pháp thống kê đã mở rộng đáng kể với sự ra đời của phần cứng và phần mềm máy tính, đặc biệt trong […]