DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

Read More
AMOS

Cách sử dụng AMOS để vẽ diagram CFA, SEM

AMOS là công cụ hỗ trợ phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, công cụ này khá là phức tạp với người mới bắt đầu, do việc thao tác kéo thả các đối tượng để biểu diễn diagram CFA, SEM khá […]

AMOS CFA MM PLS

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker

1. Lý thuyết về bảng Fornell and Larcker  Có nhiều phương pháp đánh giá tính phân biệt (discriminant validity), một trong số đó là bảng Fornell và Larcker được chỉnh nhóm tác giả này giới thiệu (1981). Ở thời điểm hiện tại, phương thức đánh giá tính phân biệt này được gọi là cách tiếp cận […]

AMOS AVA

Khai báo hệ số ràng buộc constrain trong AMOS

Trong AMOS, các hệ số ràng buộc (constrain) đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính xác định của mô hình SEM, hay gọi là identified. Một mô hình không xác định sẽ không triển khai được phân tích để đánh giá kết quả ước lượng mô hình. Một mô hình được xác định […]

AMOS

Biểu diễn các biến trong mô hình lên diagram AMOS

Xử lý các đường dẫn tác động trên SPSS bằng phân tích hồi quy OLS tương đối đơn giản và không cần phải biểu diễn biến trên diagram. Nhưng nếu xử lý mô hình bằng kỹ thuật SEM trên các phần mềm SEM như AMOS, SMARTPLS việc khai báo đúng vai trò, chức năng biến […]

AMOS AVA SEM

Phân tích SEM biến bậc hai (second order) trên AMOS

Trong bài Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS chúng ta đã hiểu được khái niệm biến bậc hai trong SEM, cách biểu diễn trên diagram và phân tích CFA. Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đi tới phần phân tích SEM biến bậc hai trên AMOS. 1. Biến bậc […]

AMOS AVA CFA

Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS

Xử lý và đánh giá kết quả cấu trúc biến tiềm ẩn bậc hai (2-order hay second-order) có đôi chút phức tạp hơn so với dạng cấu trúc biến tiềm ẩn bậc một (1-order hay first-order). Bài viết này sẽ đi vào giới thiệu khái niệm và cách phân tích CFA biến bậc hai trên AMOS. 1. […]