DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

cach chay smartpls 4
Read More
SMARTPLS

Cách chạy SMARTPLS 4: PLS-SEM algorithm và Bootstrapping

Để đánh giá mô hình đo lường, mô hình cấu trúc cho một mô hình hình nghiên cứu trên SMARTPLS 4, chúng ta cần chạy 2 loại phân tích chính: PLS-SEM algorithm và Bootstrapping. 1. Cách chạy SMARTPLS 4: Phân tích PLS-SEM algorithm Kết quả chạy phân tích PLS-SEM algorithm sẽ cung cấp phần lớn các kết quả […]