DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

REG SPSS

Hệ số hồi quy B, Beta âm trong phân tích SPSS

Tại bước phân tích hồi quy chúng ta xác định được biến độc lập nào có sự tác động lên biến phụ thuộc và mức độ tác động của các biến mạnh, yếu thế nào nhờ vào giá trị sig kiểm định t và các hệ số hồi quy. Hệ số hồi quy có thể […]

  • 1
  • 2