DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

AMOS AVA

Khai báo hệ số ràng buộc constrain trong AMOS

Trong AMOS, các hệ số ràng buộc (constrain) đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính xác định của mô hình SEM, hay gọi là identified. Một mô hình không xác định sẽ không triển khai được phân tích để đánh giá kết quả ước lượng mô hình. Một mô hình được xác định […]

AMOS AVA SEM

Phân tích SEM biến bậc hai (second order) trên AMOS

Trong bài Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS chúng ta đã hiểu được khái niệm biến bậc hai trong SEM, cách biểu diễn trên diagram và phân tích CFA. Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đi tới phần phân tích SEM biến bậc hai trên AMOS. 1. Biến bậc […]

AMOS AVA CFA

Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS

Xử lý và đánh giá kết quả cấu trúc biến tiềm ẩn bậc hai (2-order hay second-order) có đôi chút phức tạp hơn so với dạng cấu trúc biến tiềm ẩn bậc một (1-order hay first-order). Bài viết này sẽ đi vào giới thiệu khái niệm và cách phân tích CFA biến bậc hai trên AMOS. 1. […]

AMOS AVA

Xử lý biến điều tiết moderator trong AMOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phân tích biến điều tiết hay mối quan hệ điều tiết trên AMOS. Việc phân tích biết điều tiết trên AMOS sẽ cần thực hiện qua bước chuyển đổi biến chuẩn hóa trên SPSS, sau đó mới đưa vào AMOS để vẽ diagram và phân […]

AMOS AVA

Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup MGA trong AMOS

Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis) giúp đánh giá sự khác biệt các mối tác động trong mô hình SEM giữa các giá trị khác nhau của biến định tính hay nói cách khác là xem mô hình có khác nhau giữa các đối tượng khác nhau hay không. Đây là ứng dụng […]

AMOS AVA

Xử lý biến trung gian mediator trong AMOS

Đánh giá mối quan hệ trung gian (mediation) là cách thức chúng ta đánh giá mối quan hệ từ biến độc lập X lên biến phụ thuộc Y khi có một biến xen giữa vào mối quan hệ này. Phân tích mô hình biến trung gian nghĩa là chúng ta phân tích sự can thiệp […]

AMOS AVA

Chỉ số MI – Modification Indices trong AMOS

Trong AMOS, chúng ta có chỉ số MI (Modification Indices) – chỉ số hiệu chỉnh – dùng để nhận diện các vấn đề liên quan đến cấu trúc thang đo nhân tố, trùng lắp thang đo, gây ảnh hưởng đến độ phù hợp mô hình. Để hiển thị MI trong output của AMOS, chúng ta […]

AMOS AVA

Ý nghĩa mũi tên hai chiều covariance trong AMOS

Trong AMOS, khi vẽ mô hình CFA và SEM chúng ta thường xuyên sử dụng mũi tên hai chiều covariance để biểu diễn mối quan hệ giữa các biến độc lập và giữa các sai số. Vậy bản chất của việc nối mũi tên hai chiều này là gì và khi nào sử dụng? Ký […]