DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

Read More
PLS SM

Đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4

Sau bước đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4, chúng ta sẽ tiếp tục tới phần đánh giá mô hình cấu trúc (SEM). Để đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4, chúng ta xem xét các yếu tố: 1. Tính cộng tuyến của các biến độc lập (inner VIF)2. Ý nghĩa các […]

PLS SM

Đánh giá mô hình cấu trúc SEM trên SMARTPLS 3

Trong bài viết Phân tích mô hình ước lượng trên SMARTPLS chúng ta đã làm quen với cách thiết lập và phân tích mô hình ước lượng. Từ kết quả phân tích mô hình ước lượng, chúng ta đánh giá mô hình đo lường qua các yếu tố như chất lượng biến quan sát, độ tin […]