Câu hỏi mở là dạng câu hỏi không có các đáp án lựa chọn có sẵn mà người được khảo sát sẽ tự điền đáp án theo ý kiến của bản thân.

Cách mã hóa và nhập liệu câu hỏi mở trong nghiên cứu

Để dễ hiểu hơn, mời các bạn xem qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Anh/Chị có đóng góp gì để công ty cải thiện sự hài lòng của nhân viên trong công việc: Thường trong bảng khảo sát, câu hỏi mở sẽ được trình bày với hình thức giống như ví dụ. Kết thúc câu hỏi sẽ là một vài dòng trống để người được khảo sát ghi vào ý kiến của mình. 

Người 1: Công ty cần cải thiện hệ thống máy lạnh do máy hay hỏng; mở thêm nhiều chương trình đào tạo để nâng cao trình độ nhân viên.


Người 2: Công ty cần đổi ghế cứng sang ghế dựa xoay để nhân viên làm việc thoải mái hơn; hỗ trợ cho nhân viên đi học các khóa học chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa team building để tăng tính gắn kết giữa các nhân viên; thưởng cuối năm của công ty rất thấp, có người không có thưởng.


Người 3: Cấp quản lý đang có vấn đề, cách quản lý và giám sát nhân viên quá khắt khe chi li tới mức không cần thiết, làm cho nhân viên bị tâm lý, không có được sự thoải mái khi làm việc; chính sách phúc lợi công ty chưa tốt so với mặt bằng các công ty hiện tại.

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu quá trình mã hóa phức tạp nhất, mất thời gian nhiều nhất. Các bạn cần liệt kê ngắn gọn câu trả lời của người được hỏi thành từng tiêu chí riêng biệt, sau đó đặt tên chung cho những tiêu chí thuộc cùng một nhóm. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ đi vào thực hành với ví dụ ở trên và câu trả lời của 3 người.

Người 1: Liệt kê tiêu chí chúng ta sẽ có ý của người số 1 gồm: cải thiện máy lạnh; đào tạo nhân viên.


Người 2: Tương tự, ý của người số 2 gồm: cải thiện ghế làm việc; hỗ trợ nhân viên học tập; tăng cường teambuilding; thưởng cuối năm thấp.


Người 3: Ý của người số 3 gồm: xem xét lại cách giám sát của quản lý; cải thiện chính sách phúc lợi.
Sau khi đã liệt kê ra thành từng tiêu chỉ nhỏ, các bạn sẽ tìm điểm chung của tất cả các tiêu chí của 3 người và gom thành nhóm.

ma-hoa-nhap-lieu-cau-hoi-mo-nghien-cuu
Như vậy sẽ có 5 nhóm tiêu chí chung bao gồm:

  1. Cơ sở vật chất
  2. Đào tạo
  3. Quan hệ với đồng nghiệp
  4. Quan hệ với lãnh đạo
  5. Thưởng, phúc lợi

Chúng ta sẽ gán cho mỗi nhóm 1 value giống như câu hỏi đóng, như vậy chúng ta đã chuyển câu hỏi mở thành câu hỏi có đáp án giới hạn (gán 1: cơ sở vật chất, 2: đào tạo…)

Tóm lại, quy trình mã hóa cho câu hỏi mở sẽ là: 

Liệt kê các tiêu chí ngắn gọn từ câu trả lời của người được khảo sát > Gom nhóm các tiêu chí chung ý nghĩa vào một nhóm > Đặt tên mới cho các nhóm vừa gom > Các nhóm mới chính là value của câu hỏi mở, gán giá trị vào nhóm như câu hỏi đóng. Nếu có quá nhiều tiêu chí nhỏ, các bạn nên tạo một nhóm là khác và cho các tiêu chí đó vào nhóm này.

Từ khóa: mã hóa câu hỏi mở, nhập liệu câu hỏi mở, xây dựng câu hỏi mở SPSS, nhập câu hỏi mở vào SPSS.

Đánh giá
Admin
Admin

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *